งานกาชาด 2566 จัดต่อเนื่อง 11 วัน 11 คืน วันที่ 8-18 ธ.ค.

งานกาชาด วันนี้ (8 ธันวาคม) เป็นวันแรกของงานกาชาด 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.00 น. ที่สวนลุมพินี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชื่นชมยินดี ณ สถานที่บริจาค” ซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษ เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี งานกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน ผู้เข้าร่วมร่วมรำลึกถึง ความบันเทิงอันสนุกสนาน และการกุศลของคนไทย แต่งกายด้วยชุดไทย สวมชุดและเดินชมงาน

ในส่วนของศูนย์ บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวน ประชาชนร่วมแบ่งปัน ความสุขในการให้ บริจาคโลหิต กลางสวนสาธารณะ ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 18 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. เวลา 21.00 น. ณ อาคารลีลาส สวนลุมพินี (เข้าประตู 3 ถนนพระราม 4) เพื่อร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้อง กับพันธกิจหลัก ของบริการถ่ายเลือด ซึ่งก็คือการจัดหาเลือดที่เพียงพอ มีคุณภาพ และปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่ต้องการรับเลือดเพื่อการรักษา

ศูนย์บริการโลหิต ตั้งเป้าหมายบริจาคโลหิตในงานกาชาด 11 วัน 11 คืน ให้ได้ 3,300 ยูนิต โดยจัดเตียงรับบริจาคโลหิต 16 เตียง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้บริจาคโลหิตอย่างเพียงพอตลอดงาน

ขณะที่กรุงเทพฯ (กทม.) เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย และเน้นการจัดงาน เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ในด้านความปลอดภัย ได้มีการจัดตั้งบริการ การจัดการร่วม อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัย ของงานกาชาด หลังลุมพินี พร้อมเข้มงวดในการตรวจสอบอาวุธก่อนเข้าทำงาน และห้องวอร์รูมได้ถูกจัดตั้งขึ้นในห้องประชุมชั้น 2 ของศูนย์นันทนาการลุมพินี ซึ่งรวบรวม และประมวลผลภาพ จากกล้องวงจรปิด 138 ตัวในบริเวณงานกาชาด และกล้องวงจรปิด 145 ตัวบริเวณสวนลุมพินี คุณสามารถบันทึกไฟล์ภาพ เพื่อตรวจสอบได้นานถึง 1 เดือน

นอกจากนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อม ยังได้ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่กาชาด เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน รถบรรทุกติดบอลลูน และถังดับเพลิงในพื้นที่ ช่วยรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ในการสัญจร ในบริเวณใกล้เคียง และเพิ่มที่จอดรถรถจักรยานยนต์ และจักรยานภายใต้ กรอบความร่วมมือไทย-เบลเยียม สะพาน.

สำนักงานจราจรและขนส่งฯ มอบรถ BMA Feeder เพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงาน ยานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการ ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าขนาด 20 ที่นั่ง รองรับผู้พิการได้ 2 คัน โดยรถ 3 คัน ออกจากที่จอดรถ สนามกีฬาแห่งชาติทุกๆ 30 นาที ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 22.00 น. ในระหว่างนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากและอาจมีการพิจารณาเพิ่ม จำนวนยานพาหนะในการให้บริการ

ความสะอาดและการเก็บขยะ ภายในงาน หน่วยงานสิ่งแวดล้อม โดยสำนักจัดการขยะ และสำนักงานเขตต่างๆ ดูแลความสะอาด สำนักจัดการขยะได้เตรียมการคัดแยกขยะตามแนวทาง “ไม่ทิ้งขยะ” และ “งานสีเขียว” โดยเพิ่ม คะแนนการคัดแยกขยะอยู่ที่ 44 คะแนน จากเดิม 40 คะแนน ซึ่งจัดประเภทขยะเป็นขยะรีไซเคิล พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์และตั้งจุดรวบรวมขยะ 6 จุด

โดยมีกลุ่มกรุงเทพใต้ และสำนักงานเขตกลุ่ม กรุงเทพเซ็นทรัล สนับสนุนพนักงาน เก็บขยะและยานพาหนะ นอกจากนี้ ยังรองรับถังน้ำดื่มจำนวน 18 ถัง ความจุ 1,600 ลิตร และรถสุขาเคลื่อนที่รวม 15 คัน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ขอขอบคุณบทความจาก : งานกาชาด